கனேடிய தமிழ் கலைஞர்களின் படைப்புக்கள்...

கனடா வாழ் தமிழ் கலைஞர்களின் முயற்சியில் கிடைத்த முத்துக்கள் இவை...
உங்கள் கருத்துக்கள், வளர்ந்துவரும் இக் கலைஞர்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.

ஈழத்தமிழரின் அவலங்களினை சொல்லித் தவிக்கும் ஒரு பாடல்....
http://www.youtube.com/watch?v=WXi2ZMxk_a0

இனிய காதல் பாடலொன்று...
http://www.youtube.com/watch?v=

இரண்டாவது பாடலின் லிங்க் வேலை செய்யவில்லை என்பதை கவனிக்க மறந்துவிட்டேன்:
http://www.youtube.com/watch?v=jpS6yKjVq14

http://www.youtube.com/watch?v=ZFcTs24YGcQ

மேலும் சில பதிவுகள்