சொல்லுங்க

திரும்ப என்னுடைய பழைய கலர் வறதுக்கு டிப்ஸ் சொல்லுங்கபா பிலிஸ்

ungalukku terincha anakkum sollung pa

all is well

மேலும் சில பதிவுகள்