எனக்கு உதவுங்கள் ப்ளீஸ்.................

நான் செல்வி அக்காவுக்கு சில நாட்களுக்கு முன் என் பிரச்சனை குறித்து கடிதம் எழுதியிருந்தேன்,அதற்கு அறுசுவை இணையதளத்தில் எந்த பகுதியில் பதில் கிடைக்கும்.எத்தனை நாட்களுக்குள் கிடைக்கும்.ப்ளீஸ் யாராவது சொல்லுங்கள்.

தோழி காத்திருக்கவும்.
செல்வி அம்மாவின் மகள் குணமடைந்த பின் உங்களுக்கு பதில் தருவார்.

நேற்றை விட இன்று வளர்ந்துள்ளோம் என்ற நம்பிக்கையே வெற்றி!
அன்புடன்
ஆமினா

நான் அறுசுவை-க்கு புதிய உறுப்பினர் ஆதலால் எனக்கு தெரியவில்லை.செல்வி அம்மாவின் மகள் விரைவில் குணமடைய என் வேண்டுதல்கள்.

மேலும் சில பதிவுகள்