" விடை பொறும் தருணம் "

"விடை பொறும் தருணம்" வந்து விட்டது. நான் சென்று சிறிது நேரம் கழித்து வருகிறேன்.

வர்டா.......

:)


அச்சச்சொ என்னதிது........
வந்த ஒடனே டாடா சொல்றெள்?

வாழ்க வளமுடன்!
அன்புடன்
மாமி (எ) மோகனா ரவி...

இதற்கெல்லாம் தனியா ஒரு த்ரெட் தேவையா என்பதை யோசித்து, ஆரம்பிக்கவும்.

மேலும் சில பதிவுகள்