உடற்பயிற்சி செய்யலாமா?

தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்வதால்தான் நல்ல பலன் கிடைக்கும் என்று சொல்லும்போது,உடல் சோர்வடையும் மாதவிடாய் நாட்களில் உடற்பயிற்சி செய்யலாமா? நான் வயிறு குறைவதற்கான பயிற்சி செய்துவருகிறேன். என் சந்தேகதை போக்கவும். நன்றி.

மேலும் சில பதிவுகள்