அட்மின் அவர்களுக்கு

அட்மின் அவர்களுக்கு நாங்கள் ஆரம்பித்த இழை லாக் ஆகியிருக்கு அதனை ஒப்பன் செய்ய முடியல அதனை லாக் பன்ன காரணங்கள் நாங்கள் ஏதேனும் தவருதலாக பேசிவிட்டோமா ஏதேனும் தவறு ஏற்ப்பட்டு இருந்தால் மன்னிக்கவும்.

மேலும் சில பதிவுகள்