அம்மன் பாடல்கள்

என் அக்கா US இருக்காங்க..இப்ப கொலு வச்சிருக்காங்க..அதனால் அம்மன் பாடல்கள் Lyrics வேணும்...எதில் பார்க்க வேண்டும் என்று தெரிந்தல் செல்லுங்க......

go t0 www.ragga.com and get all type devine songs madam

it is raaga.com

thanks sowmi...i know that website...but this site have all songs...but i want songs varigal tamilil .....

இன்று உன்னால் கூடிய மட்டும் நன்றாக செய்...
நாளை அதனினும் நன்றாக செய்யும் ஆற்றலை நீ பெற கூடும்.

in this website having more devine songs but words in english.am try to give you tamil soon.....

http://ammanpaattu.blogspot.com/

thanks annamika..i saw that site,its nice .That site is very useful to my sister.

இன்று உன்னால் கூடிய மட்டும் நன்றாக செய்...
நாளை அதனினும் நன்றாக செய்யும் ஆற்றலை நீ பெற கூடும்.

http://ammanpaattu.blogspot.com/

click this link. i got amman songs lyrics.Its nice .Anyway thanks for ur reply..

இன்று உன்னால் கூடிய மட்டும் நன்றாக செய்...
நாளை அதனினும் நன்றாக செய்யும் ஆற்றலை நீ பெற கூடும்.

Hi to all .varalakshmi Pooja epdi pananum nu solringala pls

மேலும் சில பதிவுகள்