என் குழப்பத்தை தீர்த்து வையுங்கலேன்

எனக்கு திருமணம் ஆனதிலிருந்து தூரமாவது 2 நாட்கள் முன்பே வந்து விடுகிரது.இந்த மாதம் 2 நாட்கள் தள்ளி உள்ளது. எனக்கு இப்போது குழந்தை வேண்டாம். எனகு ஒரெ குழப்பமாக உள்ளது. என் குழப்பத்தை தீர்த்து வையுங்கலேன்

உஷா, நீங்கள் என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள் என்பதை தெளிவாக சொன்னால் தான், தோழிகள் தங்களுக்கு தெரிந்த ஆலோசனைகளை தரமுடியும். இரண்டு நாள் தள்ளி போனதால் கரு தரித்திரிப்பீர்கள் என்று குழம்புகிறீர்களா? இரண்டு நாள் தள்ளி போனால் எல்லாம் கரு உண்டாகாது. குறைந்தபட்சம் 10 நாட்களாவது தள்ளினால் தான் கரு உண்டாகும். குழப்பத்தை விடவும்.

Natpudan,
Kalpana Saravana Kumar :)

A good friend sees the first Tear, catches the Second and stops the Third.

மேலும் சில பதிவுகள்