அகில‌ இந்திய‌ தேர்வுக‌ள்

ஒன்று முத‌ல் ப‌ன்னிரெண்டாம் வ‌ரையுள்ள‌ CBSC புத்த‌க‌ங்க‌ளும் இணைய‌த்தில் வெளீயாகியுள்ள‌து
....
http://www.ncert.nic.in/NCERTS/textbook/textbook.htm

http://ncertbooks.prashanthellina.com/

அகில‌ இந்திய‌ அள‌வில் தேர்வுக்கு த‌யாராகினால் இந்த‌ புத்த‌க‌ங்க‌ளில் இருந்து தான் கேள்விக‌ள் கேட்க‌ப்ப‌டும்...

ஐ.ஏ.எஸ், ஐ,பி.எஸ் தேர்வுக்கு உங்க‌ள் வீட்டில் யாராவ‌து த‌யாராகினால் அவ‌ர்க‌ளீட‌ம் கூறுங்க‌ள்

மேலும் சில பதிவுகள்