how to make cake

i want to make in my home that was my long time wish ,but i have microwave oven which has no preheating option.can any body help me bake cake without preheating .

யாரும் சமைக்கலாம்ல.. போயி ரைட் சைடு பாத்திங்கனா பிரிவுகள் இருக்கும்..அதுல கேக் ஆப்ஷன செலக்ட் செய்ங்க..

http://www.arusuvai.com/tamil/recipes/48

Ramya Karthick B-)

When someone is nasty or treats you poorly, don't take it personally.
It says nothing about you but a lot about them.... :)

மைக்ரோவேவ் பகுதியிலும் தேடிப் பாருங்கள். நல்ல கேக் குறிப்புகள் இருக்கின்றன. இதற்கென்று முன்பும் யாரோ ஒரு இழை ஆரம்பித்திருந்தார்கள். தேடிக் கொடுக்க இயலவில்லை.

‍- இமா க்றிஸ்

மேலும் சில பதிவுகள்