வாழ்த்துசொல்லலாம் வாங்க

முதலமைச்சராக பதவி ஏற்ற சகோதரிக்கு முதலமைச்சராக பதவி ஏற்ற சகோதரிக்கு வாழ்த்துசொல்லலாம் வாங்க.
நாடு வளம் பெற, நாமெல்லாம் நலம் பெற,நம் வாழ்க்கை உயர்வுற உலக அரங்கத்தில் மேன்மை பெற பிரார்த்திப்போம்..

மேலும் சில பதிவுகள்