அமெரிக்க தோழிகளே

அமெரிக்க தோழிகளே Qui bids பற்றி சொல்லுங்கள்.அதை நம்பலாமா யாராவது bid பண்ணி வாங்கி இருக்கீங்களா.அதை பற்றி தெளிவாக கூறுங்கள்

அப்படின்னா என்ன

மேலும் சில பதிவுகள்