சில்வர் டிபன்பாக்ஷ் மூடியை எப்படி லூஷ் செய்வது

நான் ஒரு சில்வர் டிபன்பாக்ஷ் வாங்கினேன். அதன் மூடி மிகவும் டைட்டாக உள்ளது, அதை மாற்ற இயலாது. மூடியை எப்படி லூஷ் செய்வது உதவுங்கள் தோழிகளே.......

மேலும் சில பதிவுகள்