ரம்ஜான் வாழ்த்துகள்

ஹேலொ.... நண்பிகளே....!

எல்லோருக்கும் என் இனிய ரம்ஜான் வாழ்த்துகள்

இப்படிக்கு...

சங்கீதா..

இஸ்லாமிய தோழிகள் அனைவருக்கும் இனிய ரமலான் வாழ்த்துக்கள்.

விழாமல் இருப்பது பெருமையன்று. விழும் போது எல்லாம் எழுவது தான் பெருமை.

மேலும் சில பதிவுகள்