விரதங்கள்

பொதுவான சில விரதங்களை பற்றி சொல்லுங்களேன்.என்ன என்ன விரதங்கள் உள்ளன? அதன் பலன்கள் என்ன? எப்போது இருக்க வேண்டும்?

மேலும் சில பதிவுகள்