ப்ளிஸ்ப்ப உடனே சொல்லுங்கள்

ப்ளிஸ்ப்ப உடனே சொல்லுங்கள். பல்லி விழுந்த சாப்பாட்டு சாப்பிட்டே எத்தனை மணி நேரத்தில் தெரியும். என்ன ஆகும் சொல்லுங்கள். ப்ளிஸ்........ப்ளிஸ்.

அதெல்லாம் நாமெல்லாம் கணிக்க முடியாது உடனடியாக ஹாஸ்பிடல் போகவும்

மேலும் சில பதிவுகள்