குண்டு கைகளுக்கான யோகா

ஹாய் தோழிகளே,
இந்த லின்க்கில் உள்ள யோகா பயிற்சி தினமும் செய்து வந்தால்,கைகள் நல்ல வடிவம் பெறும்

http://www.youtube.com/watch?v=KUAMNxb4oFk

மஞ்சு ஒரு யோகா பயிற்சியும் கானோமே

Now see the link

மேலும் சில பதிவுகள்