தையல்

உள்பாவடை வெட்டி தைப்பது எப்படி?

hi sumithra
pls give id i will send u measurement details.

Hi Sajitha,

Please tell me also how to sew. My id is padma_thulasi@yahoo.co.in.

Thanks
Padma

All is Well

hi sajithaanver,

This is sumithra.m . my e-mail id sumi1707@yahoo.co.in.

SUMI

sumi1707@yahoo.co.in

SUMI

HOW TO SITCH BLOUSE

hi

பளவுஸ் தைக்கிறது ஒன்னும் சாதரணம் கிடையாது18 வருசமா BLOSE தைக்கிறன் ஆணா இண்ணமும் கத்துக்கிட்டுதான் இருக்கேண்ணா பாருங்க.

Hi sajithaanver,

This is mathee... my email id is yhtam.18@gmail.com... plz send me the details abt inskirt measurement... it will be helpful....

அன்புடன்
மதி

hi this is selvanalini, plz send me inskirt measurement my id is m.thiva10@gmail.com

முதலில் உயரத்தை அளந்து அதற்கு ஏற்ப துணியை நான்காக மடிக்கவும். மடித்த பகுதியிலிருந்து மேலே 3 அங்குலம் கீழே 6 அங்குலம் அளந்து கிராசாக கோடுபோடவும். மீதிஇருக்கும் பகுதியில் மேலே 6 அங்குல்ம அளந்து கீ்ழ் 12 அங்குலம் அளந்து கிராசாககோடுபோட்டு வெட்டவும் இப்போது 6 பார்ட் துணிகிடைக்கும். கிராசாக உள்ள துணிகளை இனைத்து தையல் போடவும். மேலே பட்டிவைத்து தைக்கவும்

pl teach me how to measure , cut & stitch an 8parts / 6parts petticoat ( for sarees).

மேலும் சில பதிவுகள்