திருக்கார்த்திகை தீபங்கள்

திருக்கார்த்திகை அன்று எத்தனை தீபங்கள் ஏற்ற வேண்டும்?

எண்ணிக்கை எல்லாம் கிடையாது. பொதுவாக ஒற்றை படையில் வைப்பார்கள்.

தோழிகள் அனைவருக்கும் தீப திருநாள் வாழ்த்துக்கள்.

மேலும் சில பதிவுகள்