அவசரம் தோழிகளே

எனக்கு இன்று 29நாள் எனக்கு பயமாயிருக்கு என்னவாகுமென்று நான் இப்போது மருத்துவரிடம் சென்றால் இந்த மாதம் கர்ப்பமாவேனா என்று அவரால் சொல்ல முடியுமா

மேலும் சில பதிவுகள்