விவசாய நிலம் தேவை ...........

அன்பு தோழிகள்..
பால் பண்ணை அமைத்தல்,மாடு வளர்ப்பதற்கு மதுரை மாவட்டத்தில் 5 ஏக்கர் தென்னை தோப்பு அல்லது 1 ஏக்கர் தென்னை தோப்பு அதற்கு அருகில் 4 ஏக்கர் வயலும் நல்ல தண்ணிர் வசதியுடன் கூடிய இடம் தேவை.................
இடம் இருப்பவர்கள் கீழ்கண்ட தொலைபேசி எண்கள் மூலம் தொடர்பு கொள்ளும படி மிகவும் பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்...
தொலைபேசி எண்கள்:
முருகன் :9943615333
கல்யாண் :9944050705

...............நன்றி................

லோகவதி, பால் பண்ணை தொடங்கிவிட்டீர்களா? தொழில் எப்படி நடக்கிறது?

உழைப்பால் கிடைக்காத வெற்றியும் இல்லை!
உழைப்பால் கிடைக்காதது வெற்றியும் இல்லை!!

தேன்மொழி பாலா..

இடம் அமையவில்லை விரைவில் தொடங்குவேன் அன்பு தோழி!
Thanks a lot my friend

மேலும் சில பதிவுகள்