உணவு பிரிவுகள்

அட்மின் அண்ணா,

அறுசுவையில் உணவு பிரிவுகள் பகுதியில் பருப்பு தானியங்களில் ரவை சேர்க்கலாமே,ரவை கொண்டு செய்த உணவுகள் தேடுவதற்க்கு எளிதாக இருக்கும்

நன்றி

மேலும் சில பதிவுகள்