பிரியாணி செய்யும் பொழுது பாஸ்மதி அரிசி உதிரியாக வர என்ன செய்ய வேண்டும் வுதவுங்கள் அக்காங்களே

பிரியாணி செய்யும் பொழுது பாஸ்மதி அரிசி உதிரியாக வர என்ன செய்ய வேண்டும் வுதவுங்கள் அக்காங்களே எவ்ளோ தான் ட்ரை பனாலும் ரைஸ் பிரியாணி பனும்போது கொஞ்சமாது குழஞ்சிடுது எப்படி அதை தவிர்ப்பது

vani thankyou

மேலும் சில பதிவுகள்