சிங்கப்பூரில் சுடிதார் எங்கு தைக்கலாம் ?

சிங்கப்பூரில் சுடிதார் எங்கு தைக்கலாம் ?தோழிகளே தெரிந்தால் சொல்லுங்கள் ?

neenga thekka ponengana angeye thikkalam.

எல்லாம் நன்மைக்கே

மேலும் சில பதிவுகள்