கணினி

ஒரு கணினியில் இருந்து இன்னொரு கணினிக்கு இன்டர்நெட் ஷேர் கொடுப்பது எப்படினு சொல்ல முடியுமா?

Use wifi

மேலும் சில பதிவுகள்