வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள்

வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் பணிகள் நடக்கும் இடத்தில் எப்படி இருக்க வேண்டும்? எப்படி இருக்க கூடாது?

personal vishyatha yarkitayaum share panneka kudhathu work mudinjathum
kilampanum overa velai parka kudhathu athe mari sogama iruka kudathu my advice

lifela onnum illai 8344525601

then

கடினமான செயலின் சரியான பெயர் தான் சாதனை;

with
**Karthika**

மேலும் சில பதிவுகள்