உதவி செய்யுங்கள் தோழிகளே

தோழிகளே என் மகளுக்கு குழந்தை பிறந்து23 நாள் ஆகிறது எவ்வளவு நாளில் ஊருக்கு போகலாம் நான் துபாயில் இருக்கேன் நம்ம ஊர் ஆள் யாராவது ஹவுஸ் மெய்ட் இருந்தால் சொல்லுங்கள்

மேலும் சில பதிவுகள்