ஓணம் வாழ்த்துக்கள்

ஓணம் வாழ்த்துக்கள். கேரளா அன்பர்கள் மற்றும் அனைவருக்கும் ஓணம் வாழ்த்துக்கள் நாளை எங்கள் ஊரில் விடுமுறை. உங்களுக்கும் தாணே.

அனைவருக்கும் என் ஓணம் வாழ்த்துக்கள்

கடினமான செயலின் சரியான பெயர் தான் சாதனை;

with
**Karthika**

All chechi's and chettan's ku my hearty onam thirunaal nalvazhthukkal...

அன்புடன்,
நித்யாசரவணன்ஹர்ஷிதா.

அனைவருக்கும் ஓணம் வாழ்த்துக்கள்

Hi
ONA ASHAMSHAKAL to all(HAPPY ONAM).

MUSIC is the best medicine for all

மேலும் சில பதிவுகள்