பொதுத்துறையின் வ‌ங்கிசார் நிறுவ‌ன‌த்தின் வேலைவாய்ப்பு

அன்புடைய‌ தோழிக‌ள் அனைவ‌ருக்கும் வ‌ண‌க்க‌ம்,
நான் ஒரு பொதுத்துறையின் வ‌ங்கிசார் நிறுவ‌ன‌த்தின் (Team Manager)குழு நிர்வாகி. இந்நிறுவ‌ன‌த்தில் அனைவ‌ருக்கும் அவ‌ர‌வ‌ர் வேலை நேர‌த்திற்க்கு ஏற்ப‌ ப‌ணி செய்து வீட்டில் இருந்த‌ப‌டியே மாத‌ந்தோறும் க‌னிச‌மான‌ வ‌ருமான‌ம் ச‌ம்ப‌திக்க‌ வ‌ழிவ‌கை உள்ள‌து. இங்கே வ‌லைத‌ள‌ முக‌வ‌ரி வெளியிட‌லாமா என‌ தெரிய‌வில்லை. வெளியிட‌லாம் எனில் சொல்ல‌வும், வெளியிடுகிறேன் அன‌த்து த‌வ‌ல்க‌ளும் அவ்வ‌லைத‌ள‌த்தில் அறிந்து கொள்ள‌லாம். அதனால் என‌து இ‍மெயிலில் தொட‌ர்பு கொள்ப‌வ‌ர்க‌ளுக்கு, விரிவான‌ த‌க‌வ‌ல்க‌ள் அளிக்க‌ காத்திருக்கிறேன்.
இ‍மெயில் முக‌வ‌ரி: mrdtltd@yahoo.com

hai friends
it's like lic work

மேலும் சில பதிவுகள்