ஆண் குழந்தைக்கு

தோழிகளே,

பெண் குழந்தைக்கு கடலை மாவு, பாசிப்பயிறு மாவு, மஞ்சள் கலந்து குளிப்பாட்டுவது போல் ஆண் குழந்தைக்கு என்ன உபயோகிப்பது? இவை முடி வளர்ச்சியை தடைபடுத்துமே... இயற்கை பொருளை உபயோகிக்க விரும்புகிறேன்.

அதே போல் தலைக்கு இயற்கையாக என்ன உபயோகிக்கலாம். என் மகனுக்கு 2 வயது நிறைவடைய போகிறது.

மேலும் சில பதிவுகள்