மிகுந்த மனவெதனை உல்லென் HELP ME PLEASE FRIENDS

அன்புள்ள தோலிகலுக்கு
என்னுடய பிரச்சனையே என் husband தான் அவர் மேல் நான் உயிரையெ வைதுள்ளேன். ஆனல் அவர் அப்படி இல்லை
இதை எலுதும்பொது குட என் கன்னில் யிருந்து கன்னிர் துலிகல் . என்னக்கு உங்கல் அனைவரின் நம்பிகை வரிகல் உதவியும் வென்டும். மனகவலையில் நான் mental அயி விடுவேன் அல்லது இரந்து விடுவேன் பொல இருக்கு எனக்கு எதாவது பிடிக்கவில்லையென்ட்ரால் வேன்டுமென்ரு செய்வார் நான் இருபது வெளினாடில் எனக்கு என் கவலை சொல்ல கூட அல் இல்லை ஒரு அனாதை பொல தான் இருகேன் அவர் பொதுவாக பென்கலிடம்தான் அதிகம் பெசுவார் வேலை யிடதில் பேசட்டும்.ஆனால் சொந்த காரர்கலில் எந்த பென் divorce ஆகி இருக்கிரலொ அவலிடம் sms அனுப்பி பேசுவது அவர் பேசுர time வேலைக்கு பொகும்பொது bus ல் வீட்டுக்கு வர்ர time .அதில் restaurant கூட்டிகொன்டு பொகிராய,அவல் பசங்க நலமா என்ட்ரு கேட்டதர்கு என்னயும் பசங்கலையும் இந்த வாரம் வெலியில் கூடிட்டு போரியா என்ரு எலுதியிருகிரார் .ஆனால் அதை அவர் கலைக்கவில்லை. அது அவர்க்கு தப்பாக தெரியவில்லை. ஆனால் இவர் அப்படி எலுதுவதால் அவலும் இவருக்கு எலுத ஆரம்பிக்கிரால். அவல் தனியா இருப்பவல் அப்படி எலுதுவது தவரு என்ட்ரு அவருகு தெரியவில்லை.வீட்டில் என்னுடன் இருக்குபொது பேசினால் குட பரவாயில்லை.இது 3 பென். நான் வேன்டாம் என்ரால் வேன்டும் என்ட்ரே பேசுவார். அவர் 43 வயது ஆகிரது ஆனால் 25 வயது பையன் மாதிரி செய்கிரார். என்னால் கன்டும் கானததுபொல் இருக்க முடியவில்லை. நாம் தவரு என்ரு சொன்னால் காதலிகிரேன் என்ரு குட எலுதி வைபார்.அதுவும் என் முன்னடியே. ஆனால் அந்த பென்கலும் கல்யனம் ஆகி பொய்விட்டர்கல்.இப்ப ஒன்ரை புதிதாக பிடித்துஇருகிரர். அவல் Divorceஆனவல்.என்னல் இரவில் ஒலுகாக தூங்க கூட முடியவில்லை. தலை வலிகிரது.நன்ராக ஏமாந்து விட்டொம் இவரை நம்பி நம் குழந்தை பெட்ரு உள்லொம் நமக்கு துரகம் செய்கிராரெ. நம்மை அள வைகிராரெ. அவர் பட்ரிய சிந்தனை எப்பலுதும் ஒடிகொன்டெ இருகிரது. அவரை மரக்க வலி சொல்லுஙல் . நான் அவருடன் ஒன்ரக வால்தாலும் அவர் நினைவு எனக்கு வர கூடாது. என் பசங்கல் நினைவுதான் வர வேன்டும். இதர்கு உங்கல் நம்பிகை வரிகல் தான் முக்கியம். எனக்காக உங்கல் நேரத்தை செலவிடுங்கல்

kavalapadathinga sila pengaluku life ipdi amanchiruthu ninga avanga pokkula poi avangala thiruthunga ungaluku vayasu enna ninga nall dress panni avangala attract pannunga konjam busy irukuramathiri kamichikonga night avangata konji paesunga ninga avanga maela vachiruka anba eduthu sollunga ninga epodhum avarkitta oppositea paesathinga sarina sari thappuna thappu ninga opposite paesiningana avara yaru support pandranglo avangalathan pudikum so becarefull and anbalaiku 40vayasu thanduchuna rmba thuldra vayasuthan

God's gift everyone

வீட்ல சொல்லி திருத்துர மாதிரி பெரியவங்க யாரும் இல்லையா?சில ஆண்களுக்கு இது ஒரு ஹாபி கேக்கவே கோவமா வருது..ஒருத்திகிட்ட நல்ல கறவை மாடா இருந்து ஏமாந்து வரும்போது புரியும் ..எங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு நண்பர் இப்படி தான் இருந்தார் பொறுத்து பொறுத்து அவங்க பிறகு வீட்ல சொல்லிக் கொடுத்து அவங்க வீட்டு பெரியவங்க பேசி தீர்மானிச்சு ஊருக்கு அழைச்சு போனாங்க அதன் பிறகு இப்ப ப்ரச்சனை எதும் இல்லை..நீங்க அப்படி ஏதும் முயற்சி செய்யுங்களேன்

help

banu ithu ennoda email id contact pannunga janrasaak@gmail.com

God's gift everyone

JANNATH AND THALIKA அவர்கலுக்கும் என் நன்றிகள். அவர்கலுக்கு பெரியவர்கலிடம் சொல்லி ப்ர்யொஜொனம் இல்லை. எனக்கு
அவரை மறக்க வென்டும் .எதர்க்ககா சொல்கிரேன் என்ரால் அவர் என்னை இது பொல் தொல்லை குடுத்து என்னை பயிதியம் ஆக்கி விடுவாரோ என்ரு பயமாக இருகிரது.அவரை நினைக்க குடாது அதர்க்கு ஒரு வலி சொல்லுன்கல். என் மனதிர்க்கு அது தான் ஆருதல்

kayal apo naoru vishayam soldraen ninga finacial unkalukun unga babykum saethuvainga apuram ninga padichiruntha vaelaiku ponga yaenaninga busya iruntha avara pathi ninaekamatinga ka

God's gift everyone

மேலும் சில பதிவுகள்