அறுசுவை தோழிகள் அனைவருக்கும் "மே" தின நல்வாழ்த்துக்கள்.

அறுசுவை தோழிகள் அனைவருக்கும் "உழைபாளர்கள் தின நல்வாழ்த்துக்கள்". உழைப்போம் உயர்வோம். அறுசுவைஉடன் மே தினத்தை கொண்டாடி மகிழ்வோம்.

மேலும் சில பதிவுகள்