சேஃப்டி வால்வ்

தோழிகளே,

சிங்கையில் சேஃப்டி வால்வ் பட்டர் ஃப்ளை ப்ரசர் குக்கர்க்கு எங்கு கிடைக்கும்.

மேலும் சில பதிவுகள்