எனக்கு மேக்கப் கிட் வாங்கனும்

எனக்கு மேக்கப் கிட் வாங்கனும் எங்க வாங்கனும் தேரியலே தோழிகளே உங்களுக்கு தெரிந்த இடம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் இல்லையேன்றால் எப்படி புக் பன்னலாம் அதுக்கு என்ன தேவை

எனக்கு யாரும் பதில் போடலிய தயவுசெய்து சீக்கிரம் சொல்லுங்க என்ன மேக்கப் க்ட் வாங்கலாம் plz plz plz ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppplz

பிறர்க்கு உதவி செய்ய முடியவில்லை யென்றாலும் உபத்தரம் செய்ய கூடாது

மேக்கப் கிட்ட AMAZON.COMலே புக் பன்னலாம

பிறர்க்கு உதவி செய்ய முடியவில்லை யென்றாலும் உபத்தரம் செய்ய கூடாது

மேலும் சில பதிவுகள்