நியுட்ரி ஸ்லிம்,

அயுர் வின் நியுட்ரி ஸ்லிம், பற்றி யாராவது தெரிந்தவர்கள், கூறுங்கள் தோழிகளே.
sugges me friends

Aurvin nutrislim pathI yaravathu therithal sollunga atha use pannalama theringavanga sollunga pa

மேலும் சில பதிவுகள்