குழந்தைக்கு தாய் பால் நிறுத்துவதற்கு உதவி

என்ன் குழந்தைக்கு ஒரு வயது ஆகிறது. பல் முளைத்து விட்டது , எப்படி பால் குடிக்கும் பழக்கத்தை மாற்றுவது, ஹெல்ப் please தோழிகளே

மேலும் சில பதிவுகள்