ஷஷ்டி விரதம்

ஷஷ்டி விரதம் எப்படி ஆரம்பிப்பது? எப்படி முடிப்பது? தெரிந்தால் கூறுங்கள் தோழிகளே..

Mg yenthikumpothe pres panitu kulichathum onume sapdakudathu.mathiyam.padukakudathu.thungakudathu.evg samgaram mudiyarapo kulichtu panakaram kudinga.apram pacharasi satham thuvayal sapdnga

Kalam pon ponrathu

மேலும் சில பதிவுகள்