அக்குபஞ்சர் சிகிச்சை

வணக்கம்,

அக்குபஞ்சர் சிகிச்சை முலம் கரு முட்டை வளருமா?

தெரிந்தவர்கள் சொல்லுங்கள்.

அக்குபஞ்சர் விட‌ சித்த மருந்து எடுகலாம்

மேலும் சில பதிவுகள்