முசியை வாழ்த்த வாங்க !!

100 குறிப்புகள் கொடுத்து முதல் தங்க நட்சத்திரத்தை பெற்றமைக்கு வாழ்த்துக்கள் முசி :) இன்னும் பல 100 வித்தியாசமான குறிப்புகள் கொடுத்து அசத்துங்க.

தேன்க்யு டியர்.

(இறைவா!)உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம்; உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகிறோம்.

மிக்க‌ நன்றி.

(இறைவா!)உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம்; உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகிறோம்.

நன்றி,தோழி.

(இறைவா!)உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம்; உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகிறோம்.

மேலும் சில பதிவுகள்