ரு, ரே, ரோ, தா,என தொடங்கும் தமிழ் பெயர்களை கூறவும்

அன்பு தோழிகளுக்கு,
என் பெண் குழந்தைக்கு ரு, ரே, ரோ, தா,என தொடங்கும் தமிழ் பெயர்களை கூறவும்.
- நன்றி.

தொடரும் பெயர்களா ஆரம்பிக்கும் பெயர்களா?

‍- இமா க்றிஸ்

நண்பனின் ஆண குழந்தைக்கு ரு ரூ ரேரோ மற்றும் த எழுத்துகளில் நல்ல தமிழ் பெயர் சொல்லுங்கள்...
9092939498

Mathan sam

Hai friend...

Mathan sam

Names of baby

thariga, thamari,roopa,roobini,resma,roohini,ruthra,resmi,roja,

Tamil.. And.. Trening name

http://babynames.india-biz.in/tamilbabynamesbystarview.php?cat=Hindu&scat=Boy&star=Swaathi&search=%E0%AE%B0%E0%AF%87

மேலும் சில பதிவுகள்