தலைவலி, நெஞ்சு எரிச்சல்

எனக்கு இரண்டு நாட்க்களாக‌ நெஞ்சு எரிச்சல், தலைவலி இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. கஷ்டமா  இருக்கு. என்ன செய்வது எதாவது வழி சொல்லுங்கலேன்.

மேலும் சில பதிவுகள்