மீன் கோலம் - 2

நேர்ப்புள்ளி, 9 - 1

Comments

வரையுறதுல்லாம் ஓகே. அந்த ஷேடிங் எப்பிடி போடுறது! சூப்பரா இருக்கு கோலம்.

‍- இமா க்றிஸ்

ரொம்ப‌ அருமையா இருக்கு...:)