ஆண் குழந்தை பெயர்கள்,

ஆண் குழந்தை பெயர்கள், எனக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளான், இது இரண்டாவது குழந்தை. முதலில் பெண் குழந்தை அவள் பெயர் ,Akshaya Ram. இதை ஒட்டிய பெயர் இருந்தால் கூறுங்கள் தோழிகளே ,அவன் உத்திராடம் நட்சத்திரம்

Apiram,

மேலும் சில பதிவுகள்