டிசைன் கோலம் - 14

நேர்ப்புள்ளி - 12 புள்ளி 2 வரிசை 2 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

பிடிச்சிருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்

பார்க்க தான் ஈஸியா இருக்கு எனக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு இப்படி ஸ்ட்ப்ஸ்ல பார்க்க ஈஸியா இருக்கு நன்றி சுபத்ரா. கலர்ஸ் ரொம்ப அழகு