குழந்தை உண்டான பிறகு

அன்பு தோழிகளே குழந்தை உண்டான பிறகு வயிற்றில் கோடுகள் விழுமாம் அது எந்த மாதத்தில் இருந்து அப்படி வரும் பொது அது மறைய மருந்து என்ன ஆலிவ் ஆயில் தடவலாம‌

யாராவது விலக்கமாக‌ சொல்லுன்கலேன்

மேலும் சில பதிவுகள்