பூக்கோலம் - 32

நேர்புள்ளி - 9 புள்ளி, 3 வரிசை, 3 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

வெகு அழகு.

‍- இமா க்றிஸ்

ரொம்பவே அழகா இருக்குங்க‌, கலரும் அழகு.

வாழ்வில்,
துன்பம் என்றும் நிரந்தரமில்லை,
இன்பம் ஒன்றும் தூரமில்லை…
--------------------------------
அன்புடன்,
* உங்கள் ‍சுபி *