4 years child not talking

Hello Friends Any one can helpme

I have 4yrs child not talking well. his hearing is ok. doctors saying nothing problem. still i am worry about him. he is writing , singing song, are ok. talking limited.any one can help me

ஒவ்வொரு சொல்லையும் உரக்க சொல்ல சொல்லுங்கள், பின் இரண்டு இரண்டு சொல்லாக உரக்க சொல்லச் சொல்லுங்கள். பின் மூன்று மூன்று சொற்களை உரக்க சொல்ல சொல்லங்கள் இதேப் போல் எண்களை உரக்க சொல்ல சொல்லுங்கள்,
தான் சொல்லும் சொல்லின் ஒலியை குழந்தைக் நன்றாக கேட்டால்தான் சொற்களை ஒன்றாக இணைத்து வார்த்தைகளாக குழந்தையால் பேச முடியும். குழந்தையோடு பேசிக் கொண்டே வேலை செய்யுங்கள்.

குழந்தை கல்விச் சாலையிலிருந்து வந்த பின் அன்று பள்ளியில் நடந்தவற்றை அன்பாக சொல்லச் சொல்லி கேளுங்கள்.

அவன் வயது பிள்ளைகளுடன் விளையாட விடுங்கள். நன்றாக பேச வரும் உங்கள் குந்தைக்கு விரைவில்

Information is wealth

Is your child is going to the school. When you noticed the problem. If the problem arises after the entry of the school then the problem is in the school.
All the other things are ok then there is no need to worry about that. Talking is his own thoughts which were coming out of his mind and as a speech. So first of all he formed the ideas in his mind and he convert the idea as words. So when he tries to convey the ideas as speech it was corrected by his mind by himself as an inner process. At that time those who are before him to hear the speech if they show their feelings in their face, any harsh words about is speech (comment like abusing and comparing the child with other children)and in the middle if his speech any interfering efforts by others just correcting the words before hearing what he is trying to convey and beating the child before others and giving comment about his speech with your friends and relatives, and outside of his private place (going with him for other places market or in the road as walking) will prevent the child from the talking freely. By very limited words he talk to others and he will hide himself just like naththai. In the future it will affect the child in his carrier. We teachers facing these kind of problems even in 12th std children also in the schools.

SO pl. let him speak freely , never interfere before he finish his talk. After he finish his talk then correct the words which words are wrongly pronounced by him and ask him repeat the words in correct way.(you should pronounced the words in correct way for him and make him to repeat the words) After this work appreciate the child for his effort and encouraged him with the things which he likes verymuch.
Singing a song is entirely different thing because the words and music are by others persons, he just repeat them as he hears. Talking is different task.
If you do this he will be all right with in a month and be a very bright child.
BEST OF LUCK
Anbudan PoongothaiKannammal.

" எப்பொருள் யார்யார் வாய்க்கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு" குறள்> அறிவுடைமை >பொருட்பால்
" LOVE ALL, TRUST A FEW, DO WRONG TO NONE" ---- William Shakespeare.

உங்க குழந்தை பாட்டு எல்லாம் பாடுவதாக சொல்லி இருக்கீங்க... அப்போ ஒரு வேளை குறைவா பேசுவது அவருடைய சுபாவமா இருக்கலாம். அதனால் ரொம்ப குழப்பிக்காம பேச ஊக்கப்படுத்துங்க. இதுவரை நீங்க யாரும் வீட்டில் அதிகம் பேசும் ஆட்கள் இல்லை என்றால் அது கூட காரணமா இருக்கலாம். ஸ்கூல் போக துவங்கி இருந்தா அவரே இனி அதிகம் பேச வாய்ப்பிருக்கு, நிறைய பேரோட பேசும் போது தானா வந்துடும்.

துணிந்தவர் தோற்றதில்லை!!
தயங்கியவர் வென்றதில்லை!!

அன்புடன்,
வனிதா

thank you For all of the team Support as a mom I am worried. he isonly one child for us. recently we have done MRI. did not get any sign.we can she him little Immrovement. he using now sentences.like " Can you come" Can I Play ,Mommy Look Daddy He is Bothering Me. So i am so happy. but still School saying not enough talking. some question he is not answring, if answered it was not clear. hoping he will be ok. i gave everything to my god.

சீக்கிரம் பிக்கப் பண்ணிடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வேளை பள்ளியில் ரொம்ப நொச்சு பண்ணா ஸ்பிச் தெரபிஸ்ட் யாரையாவது பார்த்து எப்படி பேச பழகுறதுன்னு சில செஷன்ஸ் எடுங்க. அப்பறம் அவனை பேச வைக்கிறது உங்களுக்குமெ சுலபமா இருக்கலாம்.

துணிந்தவர் தோற்றதில்லை!!
தயங்கியவர் வென்றதில்லை!!

அன்புடன்,
வனிதா

Now only I know that your son is a single child and the first child for you. Both of you are working people? Are you leaving the child with other persons like aaya (servent maid) when you are going to work before you put him in the school?
Is he had the habit of watching the TV? Is he studied in Eng medium school (what is his mother language)
The main thing is language problem if you are tamil speaking people in your home and if he is studied in Eng.Mdm school.(Translating his thoughts from his regional language to some other language is very difficult at the speed of his teachers speed in the classroom. When he comes to home from school after the refreshment make a conversation about his day in the school in a free manner.From his speech you can judge the things just like the class teachers behaviour in the school with the children (with other children and with your son ) and the open comments in the classroom about the children like ******* . By seeing the behaviour of the teacher with other child (if it is harsh treatment or harsh words)it will affect the other childrens behaviour. They wont open their mouth and answer the questions wrongly in a breaking voice even if they knows the correct answer. So you please ask the teacher in friendly manner about your child activities in the classroom once in
a weak. And never comment his teacher before your child in your home, because it will create positive or negative behavioural changes in your child. So be careful in these things. And wont complaint about your sons behaviour in the house very often with the teacher.
If he watches tv childrens programes make him the to tell the storey to you.
It will increase the watching things , grasping power, storing the ideas in his mind and repeeting the ideas and stories in a correct order and freely.
Till at age of 12 some childrens will talk in mzalai only. So pl. don t worrey.
Be happey with your child.
andbudan poongothaikannammal.

" எப்பொருள் யார்யார் வாய்க்கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு" குறள்> அறிவுடைமை >பொருட்பால்
" LOVE ALL, TRUST A FEW, DO WRONG TO NONE" ---- William Shakespeare.

yes,both of us working.but since 2years he was in day care. for them they said talking ok. but school saying not-enough, he has to tell the story if they asking what was happened over the weekend he has to tell.

Respected Madam,

How you handled the ”Childhood Apraxia Speech” (CAS) disorder children in your experience as a teacher and what counseling you have given to the Parents and the methodology you have taught to your teachers, those who were facing the CAS students as a HM especially at KG level.

with regards,

S.Palani

Information is wealth

Hello friends

Today I went to My son School.His Teacher Said His Speech Getting Much Improvement. I am So happy.I want to Share with this information to Others too.Thank you for All of u r Support. Still I am Expecting moral Support From Arusuvai Team.

மேலும் சில பதிவுகள்