தாமரைப் பூக்கோலம் - 2

நேர்ப்புள்ளி - 8 புள்ளி 8 வரிசை

Comments

சுபத்ராங்க‌,
தாமரை கோலம் ரொம்ப‌ அழகா இருக்கு, கலரும் அருமை.

வாழ்வில்,
துன்பம் என்றும் நிரந்தரமில்லை,
இன்பம் ஒன்றும் தூரமில்லை…
--------------------------------
அன்புடன்,
* உங்கள் ‍சுபி *

சூப்பர் தாமரைப் பூ. :-)

‍- இமா க்றிஸ்