மட்டன்/சிக்கன் பிரியாணி

நான் இணையத்தளத்தில் சொன்னது போல் பல முறை பிரியாணி செய்து பார்த்தேன். ஆனால் சுவை மணம் கடைகளில் வாங்கும் பிரியாணி போல் வருவது இல்லை.
எப்படி சுவையான,மணமாண பிரியாணி மிகவும் எளிமையான முறையில் செய்வது?

அன்பு தோழிகளுக்கு,

இன்று பிரியானி செய்யலாம் என்று இருக்கிரென்...
ஆனால் ஒரு சந்தேகம்?
தம் பிரியானியில் பாசுமதி அரிசி நன்றாக இருக்குமா இல்லை சீரக சம்பா நன்றாக இருக்குமா?
சந்தேகத்தை தீர்க்கவும்...

Biryani seiyum podu inji poondu irandaiyum udane arathu thalikkavum.Manam nandraga irukkum.

nisarbanu

மேலும் சில பதிவுகள்