பூக்கோலம் - 45

நேர்ப்புள்ளி - 15 புள்ளி, 3 வரிசை, 3 ல் நிறுத்தவும்.

Comments

அப்படியோவ்! 45 புள்ளில்லாம் வைக்க முடியாது என்னால. முடிஞ்சா ஷார்ட் கட் எடுத்து... படத்தை ஸ்டென்சில்ல கட் பண்ணிப் போட்டுப் பார்க்கிறேன். :-)

‍- இமா க்றிஸ்